Kontakt os

Målgruppe

Formål

Vores målgruppe er unge mellem ca. 16—24 år, der er moderat til normalt begavede med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) herunder Aspergers syndrom eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

 

Fælles for dem er, at de har brug for et lille miljø med stor grad af individuelt tilrettelagt undervisningsforløb.

 

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt i voksenlivet.

 

Målet med uddannelsen er at fastholde og videreudvikle den unges erhvervede kompetencer. Der tages udgangspunkt i den unges egne interesser, behov , ressourcer og motivationsfaktorer.

 

Med udgangspunkt i hver enkelt studerendes sociale kompetencer, vil der blive arbejdet med selvindsigt, personlig udvikling og udarbejdelse af strategier for den enkelte i forhold til samværet med andre.