Indhold

Uddannelsen er en kombination af faglig undervisning, træning af praktiske færdigheder, værkstedsaktiviteter samt arbejdsmarkedsorientering med erhvervspraktikker.

 

Gennem virksomhedsbesøg, praktikker og emner om arbejdsmarkedsforhold, vil den unge blive præsenteret for forskellige sider af arbejdslivet og dermed få en forståelse af arbejdsmarkedet og samfundet i øvrigt.

 

I voksenlivet er det nødvendigt at kunne klare de mange dagligdags gøremål som indkøb, madlavning og rengøring, så det har vi også på skemaet.

 

Derudover ligger vi vægt på at få motion i dagligdagen og sunde kostvaner.

I vores kreative værksted udfolder man sine evner, det være sig indenfor maling, pileflet, smykkefremstilling, musik og keramik.

 

I det praktiske værksted arbejdes der med græsslåning, snerydning, pillefyr og drivhus; der snedkereres, males, affaldssorteres m.m.

 

Derudover har vi et IT-værksted med opgaver som kalendere, postkort, animationsfilm, hjemmesider

eller lignende.

 

Vi har mindre dyrehold.

 

Undervisningen veksler mellem individuelle forløb og gruppeaktiviteter. Der arbejdes efter faste individuelle ugeskemaer og ind i mellem i projekter.

 

Vi arbejder med faste strukturer, forudsigelighed, synlighed og skriftlighed.

 

Sidste del af uddannelsen koncentreres om tiden efter STU-forløbet.